Список нових надходжень за 2010 рік

ІСТОРІЯ

 1. Бульвінський А. Конотопська битва 1659р. [Текст] / А. Бульвінський. – К.: [б.в.], 2009. – 62с.
 2. Вардзарук Л. Пам’ятаймо! [Текст] / Л. Вардзарук. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 228с.
 3. Кіркор А. Покуття з археологічного погляду (1874р.) [Текст] / А. Кіркор. – Коломия: Вік, 2009. – 80с.
 4. Західно-українська народна республіка 1918 – 1923 [Текст]: док. і матеріали: у 5 т. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. Т. 4. – 886с.
 5. Король Данило Галицький у пам’ятках історії та культури [Текст]: краєзн. історико-культурол. навч. посіб. – Івано-Франківськ: План, 2009. – 180с.
 6. Німець О. Там, на Лемківщині [Текст] / О. Німець. – Косів: Писаний камінь, 2009. – 236с.
 7. Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу [Текст]. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 48с.
 8. Броди [Текст]: зб. ст. і нарисів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 176с.
 9. Круцик Р. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини. Жертвам комуністичного терору 1939-1941рр. на Прикарпатті присвячується [Текст] / Р. Круцик. – К.: Простір, 2009. – 352с. : іл.
 10. Прохода В. Думки про Правду [Текст] : до історії повстання укр. нації / В. Прохода. – Дрогобич: Відродження, 2009. – 568с.
 11. Семененко В. Невідомі кохання відомих українців [Текст] / В. Семененко. – Харків: Школа, 2010. – 160с.
 12. Альманах Станиславівської землі [Текст] : збірник матеріалів до історії Станиславова і Станіславщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – Т.3. – 864с.
 13. Новітня історія України [Текст]: Галичина: вип. 3. – К.: Вища школа, 2008. – 112с.
 14. Історія України. Всесвітня історія [Текст]: 2 посібники в одному. – Харків: Торсінг-Плюс, 2008. – 640с.
 15. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 1918-1945рр. [Текст]: навч. посіб. / З.А. Баран, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан, М.М. Швагуляк; за ред.. М.М. Швагуляка. – Львів: Афіша, 2008. – 286с.
 16. Литвин В.М. Історія України [Текст]: підручник / В.М. Литвин. – К.: Наукова думка, 2009. – 750с.
 17. Галик Я.І. Лемківщина – край наших предків [Текст] / Я.І. Галик. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 192с.
 18. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті [Текст]: документи і матеріали. – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 2. Кн. 1. – 600с.
 19. Яровий В. Новітня історія Центрально-європейських та Балканських країн ХХ ст. [Текст]: підручник для вищих навч. закладів / В. Яровий. – К.: Генеза, 2005. – 816с.
 20. Гісем О.В. Історія України [Текст]: довідник / О.В. Гісем. – Харків: Ранок, 2009. – 480с.
 21. Клапчук В.М. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Текст] / В.М. Клапчук. – Львів; Ів.-Франківськ: Фоліант, 2009. – 508с.

НАУКОВО-ПРИРОДНИЧА ЛІТЕРАТУРА

 1. Географічна енциклопедія України [Текст]: в з т. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1989. Т. 1. – 416с.
 2. Івано-Франківщина – край туризму [Текст]. – Львів: Манускрипт, 2009. – 208с.
 3. Корпанюк П. Мій рідний край [Обр. мат.]: [альб., кат. листівок]. – К.: АДЕФ-Україна, 2007. – 384с.
 4. Географія [Текст]: нов. довід. – К.: Казка, 2010. – 992с.
 5. Гетьман В.І. Українські Карпати [Текст] / В.І. Гетьман. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2010. – 136с.
 6. Червона книга України [Текст]. – Харків: Торсінг Плюс, 2009. – 320с.
 7. Кизима Р.А. Екологія та екологічне право [Текст]: навч. посіб. / Р.А. Кизима. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2009. – 336с.
 8. Соколович Ю.А. Фізика [Текст]: довідник для уч. 7-11 кл. / Ю.А. Соколович. – Харків: Ранок, 2010. – 416с.
 9. Роганін О.М. Математика [Текст]: прак. довід. / О.М. Роганін. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2009. – 416с.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Усі українські письменники [Текст]: термінолог. слов. – Харків: Торсінг плюс, 2009. – 384с.
 2. Усі зарубіжні письменники [Текст]: термінолог. слов. – Харків: Торсінг плюс, 2009. – 384с.
 3. Багряний І. Сад Гетсиманський [Текст] / І. Багряний. – К.: Школа, 2009. – 512с.
 4. Загребельний П. Брухт [Текст] / П. Загребельний. – Харків: Фоліо, 2002. – 399с.
 5. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі [Текст]: романи, повісті, оповід. та новели / Г. Пагутяк. – Львів: Піраміда, 2007. – 368с.
 6. Розстріляне Відродження [Текст]: хрестоматія. – Харків: Торсінг плюс, 2008. – 608с.
 7. Андрусяк М. Брати просторів [Текст]: докум.-худ. посіть / М. Андрусяк. – Коломия: Вік, 2007. – 840с.
 8. Барка В. Жовтий князь [Текст] / В. Барка. – К.: Школа, 2009. – 256с.
 9. Самчук У. Марія [Текст] / У. Самчук. – К.: Школа, 2009. – 320с.
 10. Моя Вкраїно, мій ти раю… [Текст]: усна нар. творч. – К.: Країна мрій, 2009. – 336с.
 11. Бережна В.В. Німецько-український – українсько-німецький словник [Текст] / В.В. Бережна. – Харків: Торсінг плюс, 2009. – 768с.
 12. Малик В.К. Таємний посол. Чорний вершник. Шовковий шнурок [Текст] / В.К. Малик. – Харків: Фоліо, 2008. – 477с.
 13. Зарубіжна література: [Текст]: стислий виклад змісту всіх тв. за новою шк. програмою 7-8 кл. – Харків: Ранок, 2008. – 304с.
 14. Українська література [Текст]: стислий виклад змісту всіх тв. за новою шк. програмою 7-8 кл. – Харків: Ранок, 2008. – 240с.
 15. Куліш П. Чорна рада [Текст] / П. Куліш . – К.: Нац. книжковий проект, 2010. – 352с.
 16. Золоті скарби української класики [Текст]: поезія, проза. – Донецьк: БАО, 2010. – 352с.
 17. Безцінні скарби укр. класич. л-ри [Текст]. – Донецьк: БАО, 2009. – 416с.
 18. Косинка Г. Вибрані твори [Текст] / Г. Косинка. – Харків: Ранок, 2009. – 336с.
 19. Українська класична драматургія [Текст]: зб. – Дніпропетровськ: Січ, 2003. – 404с.
 20. Багряний І. Тигролови [Текст] / І. Багряний. – К. : Школа, 2009. – 256с.
 21. Дочинець М. Многії літа. Благії літа: Заповіді 104-річного Андрія Ворона – як жити довго в щасті і радості [Текст] / М. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2010. – 124с.
 22. Українська література [Текст]: стислий виклад змісту всіх творів за новою шк. прогр. 10-11 кл. – Харків: Ранок, 2010. – 544с.
 23. Стил Д. Всë только хороше [Текст] / Д. Стил. – М.: Крон-Пресс, 1996. – 480с.
 24. Курков А. Лагідний янгол смерті [Текст] / А. Курков. – К.: КМ Publishing, 2009. – 384с.
 25. Зарубіжна література [Текст]: стислий лад змісту всіх тв. за новою шк. програмою 10-11 кл. Харків: Ранок, 2010. – 560с.
 26. Войтович В. Міфи та легенди давньої України [Текст] / В. Войтович. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2009. – 392с.
 27. Матіос М. Чотири пори життя [Текст] / М. Матіос. – Львів: Піраміда, 2009. – 264с.
 28. Матіос М. … Майже ніколи не навпаки [Текст]. Сімейна сага в новелах / М. Матіос. – Львів: Піраміда, 2008. – 176с.
 29. Матіос М. Мала Маріца – дружина Христофора. Москалиця [Текст] / М. Матіос. – Львів: Піраміда, 2008. – 64с + 48с.
 30. Матіос М. Солодка Даруся [Текст] / М. Матіос. – Львів: Піраміда, 2007. – 188с.
 31. Матіос. М. Нація [Текст] / М. Матіос. – Львів: Піраміда, 2007. – 256с.
 32. Андрусяк М. Брати грому [Текст] / М. Андрусяк. – Коломия: Вік, 2009. – 832с.
 33. Андрусяк М. Брати вогню [Текст] / М. Андрусяк. – Коломия: Вік, 2005. – 896с.
 34. Руданський С. Співомовки козака Вінка Руданського [Текст] / С. Руданський. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 2546с.
 35. Вайлед О. Портрет Доріана Грея [Текст] / О. Вайлед. – К.: Школа, 2009. – 256с.
 36. Шекспір В. Вибране [Текст] / В. Шекспір. – К.: Нац. книжковий проект, 2010. – 464с.
 37. Ульяненко О. Сталінка [Текст] / О. Ульяненко. – Харків: Фоліо, 2003. – 382с.
 38. Бойчук І. Сплінські стани [Текст] : [культові вірші] / І. Бойчук. – Косів: Писаний камінь, 2009. – 100с.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ПРАВОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Щокін Г. За кого ж голосувати? [Текст] / Г. Щокін. – К.: МАУП, 2004. – 68с.
 2. Левицький О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС [Текст] / О. Левицький. – Івано-Франківськ: вид-во теолог. акад., 2008. – 108с.
 3. Проскура В.В. Підготовка засуджених до реінтеграції у суспільство [Текст] / В.В. Проскура. – Львів, 2007. – 200с.
 4. Політологія [Текст] : підручник. – К.: Знання, 2008. – 384с.
 5. Правознавство [Текст] : підручник. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 792с.
 6. Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Либідь, 2006. – 536с.
 7. Коваль Г.П. Методика викладання української мови [Текст] : навч. посіб. для студ. / Г.П. Коваль. – Тернопіль: Астон, 2008. – 287с.
 8. Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 386с.
 9. Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : навч. посіб. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 384с.
 10. Онисько С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С.М. Онисько. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 367с.
 11. Пометун О. Методика навчання історії в школі [Текст] : посібник / О. Пометун. – К.: Генеза, 2009. – 328с.
 12. Левківський М.В. Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. / М.В. Левківський. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 190с.
 13. Гонський В. Людина і нація [Текст] / В. Гонський. – К.: Основа-Принт, 2009. – 144с.
 14. Черній А. Релігієзнавство [Текст] : підручник / А. Черній. – К.: Академвидав, 2008. – 400с.
 15. Мегадайджест. Російська та зарубіжна література 10-11 кл. [Текст]. – Харків: Школа, 2008. – 848с.
 16. загальна економіка [Текст] : підручник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 396с.
 17. Греченко В.А. Світова та українська культура [Текст] : дов. для шк. та студ. / В.А. Греченко. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416с.
 18. Безвершук Ж.О. Культурологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів [Текст] : нав.посібник / Ж.О. Безвершук. – К.: Знання, 2010. – 326с.
 19. Соціологія [Текст] : підручник. – К.: Академія, 2008. – 544с.
 20. Психологія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ. – К. Либідь, 2008. – 560с.
 21. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики [Текст] : наук.-метод. посіб. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – 640с.
 22. Раденко Т.В. Основи правознавства [Текст] : практ. довід. / Т.В. Раденко. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2009. – 288с.

МИСТЕЦТВО

 1. Вірко О.В. Ікони з бісеру [Текст] / О.В. Вірко. – Донецьк: Скіф, 2008. – 64с.

ТЕХНІЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Українське застілля [Текст] : 1000 страв, напоїв, тостів, розваг. – Донецьк: БАО, 2010. – 416с.
Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Архів публікацій