Зведений краєзнавчий каталог ЦРБ м. Косова

І квартал 2014 року

26.28(Укр)я2

Всеукраїнська спілка краєзнавців : ІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців / редколег. Т.Тронько .- Київ : Рідний край, 1997.- 185 с.
У книзі представлені документи та довідкові матеріали ІІ з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців, висвітлений й сучасний стан краєзнавчого руху в Україні.

Всеукраїнська спілка краєзнавців : ІІІ всеукраїнський з’їзд спілки краєзнавців / матеріали та документи. – Київ : Академія, 2004.-160 с.
У збірнику подані матеріали та документи ІІІ з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців, який підсумував діяльність правління Спілки та її регіональних осередків з 1997 по 2003 роки.

Екостежинами Косівщини: результати експедицій червонокнижними видами флори і фауни  карпатського регіону  /  авт. колектив.-Кути : МПП «Евріка», 2003.-47 с.
Це видання є результатом  експедиційних робіт на місцевості проведених членами громадської організації «Едельвейс» в 1997-2003 рр. по вивченню та благоустрою довкілля рідного Карпатського краю, під час яких особливу увагу звернули  на наявність і стан представників флори і фауни, занесених до «Червоної книги України», а також – методами вивчення цих видів  у природі та способів їх охорони.

Пам’ятки природи Косівщини : довідник /упорядник І. Пелипейко .- Косів: Писаний Камінь, 1997.- 128 с.
Довідник «Пам’ятки природи Косівщини» містить описи  пам’яток живої природи на території Косівського району Івано-Франківської області, виявлені та обліковані станом на 1 серпня 1996 року.

Пелипейко І. Мій рідний край : природа, господарство, населення Гуцульщини / І.Пелипейко.-1998.- 112 с.
Посібник «Мій рідний край» доповнює діючі підручники з географії краєзнавчими матеріалами про Гуцульщину в обсязі, що відповідає орієнтованій програмі «Гуцульщинознавство» для шкіл Гуцульського регіону.

Формування  екологічної культури молоді /рецензенти  Ю. Стефурак, Л. Держипільський .- Косів : Писаний Камінь, 2006 .- 228 с.
Ця книга для тих, хто прагне пізнати глибше головні засади взаємовідносин людини і природи, шляхи формування екологічної стратегії людства як спільної еволюції людини і навколишнього природного середовища, особливості філософського осмислення чарівної природи  Гуцульського краю.

Атаманюк М.С. Стежки в дивосвіт : фотоальбом  / М. Аатманюк .- К.: Мистецтво, 1985 .- 144 с., іл.
В фотоальбомі , який являє собою своєрідний підсумок багаторічної  праці фотолюбителя-натураліста, вміщено оригінальні за задумом і виконанням фото про багатий тваринний і рослинний світ Прикарпаття.

Шовкова косиця : фотоальбом / ред.. Л.Годований .- Ужгород : Карпати, 1973 .- 237 с.
Легенд у Карпатах – безліч. І не одна з них – про шовкову косицю, тобто про шовкову квітку. Так називають гуцули дивний витвір природи, знаний ще як едельвейс… Фотоальбом знайомить  читачів з неповторною  красою  Гуцульщини.

42.143 +82.3(4Укр)

В Карпати  на конях : посібник з кінного туризму .- Львів : Центр Європи, 2004 .- 48 с.
Посібник розроблений і виданий в рамках проекту  «Демонстраційна модель сталого розвитку в Українських Карпатах». Живе спілкування з природою і такою чудовою твариною як гуцульський кінь дасть можливість зняти напругу, спричинену надмірною інтенсивністю міського життя і одержати заряд свіжої енергії та позитивних емоцій.

Городенко М. Перунів вогнецвіт : легенди, перекази / М. Городенко.-Косів : Евріка,  2003.- 204 с.
«Дерево пізнання» запрошує краєзнавців, біологів та всіх природолюбів у неповторний світ рідкісних і широковідомих рослин Карпат, і зокрема Національного природного парку «Гуцульщина», відкриває таємницю її застосування місцевим населенням з лікувальною, магічною та естетичною  дією. Написана книга на основі багатих власних спостережень автора за  природою, цікавих розповідей місцевих жителів та ненав’язливого використання як українських, так і зарубіжних художніх, наукових, довідкових та пізнавальних джерел. Самобутніх наших звичаїв і обрядів, тобто всього, що століттями формувалось у народній пам’яті.

Розведення та використання гуцульської породи коней: міжнародний досвід /  ред. Ю. Стефурак.- Чернівці : Прут, 2005.- 112 с.
У монографії всебічно розглядається проблема збереження в Україні гуцульської породи коней . Багато уваги  приділено її походженню, історії та особливостям розведення і використання. Досить детально висвітлено польський досвід з розведення гуцульських коней, акцентовано увагу на племінній роботі, розвитку кінного туризму та гіпнотерапії.

63.3(4Укр)я2

Арсенич П. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини: довідник  /  П. Арсенич, І. Пелипейко .- Косів: Писаний Камінь, 2002 .- 280 с.
Довідник є спробою «інвентаризації» основних досліджень про Гуцульщину вчених та краєзнавців-аматорів упродовж двох століть. Адресований усім, хто цікавиться Гуцульщиною і прагне долучитися до її дослідження.

Арсенич П. Краєзнавці Прикарпаття  : довідник / П.Арсенич, Б.Гаврилів .- Івано-Франківськ: Плай, 2002 .-114 с.
У біографічному довіднику вперше подаються імена провідних краєзнавців Івано-Франківщини другої половини ХХ ст., які всебічно досліджують та популяризують історію та культуру рідного краю.

Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури /П.Арсенич .- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000.- 152 с.
У книжці на основі архівних і літературних джерел, листування, газетно-журнальної періодики, публікацій П.Арсенича, В.Бонь, І.Денисюка, Ф.Погребенника, В.Полєка та інших дослідників розповідається про Криворівню, яка була улюбленим місцем відпочинку і творчих зустрічей багатьох письменників та діячів науки й культури. Автор висвітлює діяльність і творчість І.Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, М.Грушевського, В.Гнатюка та подає біографічні довідки про людей , які народилися, працювали або бували у Криворівні.

Баран В. Ковпаківці : нарис / В.Баран .- Ужгород, Карпати, 1977.- 25 с.
Роки війни назавжди залишили в пам’яті сучасників і їх нащадків немеркнучу мужність і самовідданість мільйонів  людей, які в жорстоких боях на фронтах і в глибокому тилу ворога відстояли  нашу свободу.  Немеркнучим  залишиться  і подвиг партизанів-ковпаківців.

Близнюк В. Ми рвали кайдани: визвольні змагання УПА 1944-55 р.р. / В.Близнюк .- Косів : Писаний камінь, 2000.- 192 с.
У цій книжці на основі спогадів очевидців, архівів Служби Безпеки по Івано-Франківській області автор висвітлює героїчну боротьбу членів ОУН-УПА, які діяли на Гуцульщині.
В книзі поміщені повстанські пісні, колядки, короткі біографічні відомості про уродженців штрих Кут, які в лавах ОУН-УПА боролися за самостійну  Україну, героїчно  загинули  або були  репресовані.

Боротьба за возз’єднання Західної України з Українською РСР 1917-1939: збірник документів та матеріалів .- Київ : Наукова думка , 1979 .- 557 с.
Публікуються документи  і матеріали, в яких висвітлюються революційно-визвольний рух в Західній Україні, діяльність КПЗУ по згуртуванню трудящих в єдиний антифашистський фронт.

Від Жовтня до Вересня  / упоряд. О.Мілько .- Ужгород: Карпати, 1989.- 662 с.
Збірник біографічних нарисів про активних учасників революційного руху на Прикарпатті, боротьби за соціальне і національне визволення західноукраїнських земель і возз’єднання в єдину державу.

Галюк Б. Івано-Франківськ: путівник / Б.Галюк, О.Шеремет .- Ужгород: Карпати, 1979.- 144 с., іл.
Путівник по визначних місцях Івано-Франківська – обласного центру .

Грабовецький В. Історія Гуцульщини : навч. посібн. / В. Грабовецький .-Косів : Писаний Камінь, 2013.- 243 с., іл.
Відомий історик України, доктор історичних наук, професор, академік АН вищої школи України вперше в Україні у регіональному плані публікує кількатомне видання: літопис Прикарпатського краю. Третій том подає історію Гуцульщини з найдавніших часів до початку ХХ ст.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії / М. Кугутяк .- Івано-Франківськ, 1993 .- 200 с.
У книзі висвітлено національне та державно-політичне відродження галицьких українців, їх драматичну боротьбу за визволення протягом ХІХ ст. – 1939 р.

Кугутяк М. Стародавні храми на священних вершинах Косівщини / М. Кугутяк .- Косів : Писаний Камінь, 2012.-134 с.
Книга підготовлена на основі історико-археологічних досліджень 2006-2012 років, проведених колективом інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника на чолі з директором професором Миколою Когутяком. До книги ввійшли пам’ятки сакральної спадщини давнього населення Косівщини, зокрема скельні святилища й ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами.

Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю / відповід. за вип. Д. Ватаманюк .- Верховина, 2001 .- 249 с.
Книга містить коротке висвітлення Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Криворівня-2001», ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю та короткий виклад доповідей і повідомлень на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми відродження та розвитку матеріальної і духовної культури гуцулів» науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування і культурно-освітніх закладів, активістів громадського життя регіону Гуцульщини.

Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / С. Витвицький .- Видавництво : Світ, 1993.-95 с.
Хто такі гуцули, звідки вони походять, де мешкають, у що вірять?.. На ці та низку інших запитань спробував дати відповідь Софрон Витвицький (1819-1870) – український письменник, драматург, етнограф і політичний діяч у своїй праці «Про гуцулів», яка побачила світ ще 1863року і є, фактично, першою книгою про цей край.
Своєрідна «гуцульська енциклопедія» виходить в українському перекладі вперше. Одночасно повертається до скарбниці нашої культури й ім’я її автора, незаслужено забутого головним чином через не традиційність політичних поглядів.
Монографія написана на професійному рівні з використанням великої кількості архівних першоджерел, виявлених та опрацьованих  дослідником за півстоліття.

Венков Б. Герои Карпат.: очерки  / Б.Венков .- Ужгород: Карпати, 1972.-208 с.
Книга розповідає про відважних воїнів, які були удостоєні звання Героя радянського Союзу за бої при визволенні Прикарпаття, Буковини і Закарпаття від німецько-фашистських загарбників.

Косів-Верховина : путівник / упоряд. І. Пелипейко .- Ужгород : Карпати, 1972 .- 47с.
У царство  неповторних карпатських краєвидів і хвилюючих легенд запрошує путівник, а також познайомить з народними майстрами, в руках яких народжуються казкові вироби, з  архітектурними та історико-революційними пам’ятниками  і їх цікавою історією.

Левицький В. Білі Ослави. Село моє – колиска моя: сторінки історії / В. Левицький .- Білі Ослави – Надвірна , 2000.-251 с.
Чи знаєте ви історію свого села? Якщо ні, то  переконайтеся настільки цікаво заглиблюватися в минувшину рідного краю. Історико-етнографічне дослідження «Білі Ослави. Село моє колиска моя» якраз яскраво відтворює своєрідний портрет гірського села на Прикарпатті.

Німець О. Тернистий шлях до світла : з історії освіти в Україні / О.Німець .- Косів : Писаний Камінь, 2000.- 160 с.
У нарисі автор зібрав, проаналізував і систематизував чимало цікавого матеріалу про розвиток освіти в Україні від часів Київської Русі  і до наших днів.

Німець О. Кути : сторінки з історії містечка / О. Німець .- Косів: Писаний Камінь, 1998 .- 80 с.
«Кути» – краєзнавчий нарис, у якому висвітлено найважливіші віхи історії цього старовинного населеного пункту на тлі Гуцульщини і всієї України. У книжці наводяться вперше численні факти та фотоілюстрації. Книжка адресована краєзнавцям, усім, хто цікавиться минулим і сучасним своєї землі.

Організація Українських націоналістів : 1929-1954 / граф. оформлен.  Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська : історико-культурний путівник / В. Полєк .- Львів : Світло і тінь, 1994.-89 с.
У пропонованому путівнику подається коротка історія походження різних назв і гіпотез про дату заснування Івано-Франківська, що необхідна для розуміння його становлення як міста, а також розкрита історія його вулиць і площ в історичному розрізі.

Троян С. Перлина Гуцульщини : путівник / С.Троян, А.Ясінський .- Ужгород: Карпати, 1967 .- 101 с.
Путівник знайомить з найромантичнішими куточками Гуцульщини: Коломийщини, Косівщини, Верховинщини , а також веде у мальовничі села, де живуть і працюють знамениті майстри народної творчості.

Стеф’юк В.  Косів – місто історичне : урбаністичний нарис / В.Стеф’юк .- Косів: Писаний Камінь, 2002.-116 с.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26 липня 2001 р. № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» Косів одержав статус історичного міста. У книзі наведені факти, які свідчать про те, що стало підставою такого визнання.
Книга складається :

  • Розділ перший «Історична довідка»
  • Розділ другий « Містобудівна спадщина»
  • Розділ третій « Охорона містобудівної спадщини»

Населені пункти Косівщини: довідник / упоряд. І. Пелипейко .- Косів: Писаний Камінь, 1995 .- 109 с.
Мета довідника – зафіксувати демографічний, економічний,та соціально-культурний стан всіх населених пунктів району та конкретний час – 1994 рік.

Пелипейко І. Косів : люди і долі : краєзнавчий довідник / І.Пелипейко .- Косів : Писаний Камінь, 2001.-368 с.
В цій книзі зібрано відомості про людей, які залишили слід в історії Косова,- політичних, громадських, культурних, релігійних діячів, митців, ремісників, педагогів, лікарів та представників інших професій і занять чи є прикладом типової долі мешканців . Це краєзнавче видання адресується всім, хто цікавиться історією відомого гуцульського міста і Гуцульщини взагалі.

Пелипейко І. Містечко над Рибницею: книжка про Косів / І. Пелипейко .- Косів : Писаний Камінь,2004.-572 с., іл.
«Містечко над Рибницею» – краєзнавча книжка про Косів,славне гуцульське місто, центр народного мистецтва . Замість систематичного викладу історії автор подає цілий ряд легенд, переказів, спогадів, нарисів про визначні місця. Події та про людей, які прославили місто. Книжка адресована всім, хто цікавиться цим самобутнім куточком України.

Просвіта Івано-Франківська : минуле й сучасне . Книга перша / за ред. В.Бойка .- Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000.-206 с.
У книзі висвітлюється історія і діяльність філії «Просвіта» у Станиславові (1877-1944) та Івано-Франківського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, подаються короткі біографії видатних діячів «Просвіти» у минулому й сучасних діяльних просвітян і меценатів Івано-Франківська.

Старожитності Косівщини : історичні нариси / упоряд. Л. Вардзарук .- Івано-Франківськ, 1997.- 131 с.
Книга містить нариси з історії та археологічних досліджень Косівщини. Написана на основі  архівних матеріалів, наукової літератури та результатів польових досліджень. Ілюстрована рисунками археологічних знахідок, проектів реконструкції пам’яток оборонного будівництва ІХ-ХVІІІ ст. та фотографіями залишків земляних фортифікацій.

Украинские Карпаты. Экономика / ред. И. Долишний .- Киев: Наук. думка, 1988.-224 с.
В монографії досліджуються ключові проблеми розвитку економіки Українських Карпат. Розглядаються перетворення в економіці Карпатського регіону, якісні зміни в промисловості і сільському господарстві, матеріальному виробництві і невиробничій сфері.

Украинские Карпаты. Культура .- Киев : Наук. Думка, 1989.-200 с., ил.
В книзі висвітлені питання матеріальної і духовної культури населення Українських Карпат. Розкриті загальні риси і локальні особливості культури та побуту гуцулів, бойків, лемків і інших народів, які проживають в цьому регіоні. Досліджуються сучасні етнокультурні процеси в Українських Карпатах.

Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина : репринтне видання  / Г. Хоткевич .-Косів : Писаний Камінь, 2008.- 36 с.
«Гуцули й Гуцульщина» – перше видання в незалежній Україні  одного із нарисів Гната Хоткевича про цей мальовничий край та його талановитих і працьовитих мешканців. Публікація твору українською в перекладі Миколи Величка здійснена 1920 р. в друкарні «Свобода» Нью-Джерсі. В книзі вміщено й невеличку статтю «Олекса Довбуш» – самого добродія Величка, а також чотири поезії Юрія Федьковича, дві з них романсового жанру, музику до яких написав Гнат Хоткевич.

65.9(2)4Укр

Івано-Франківщина : фотоальбом / упоряд. В.Єрмаков.- К.: Мистецтво, 1985.- 143 с.
Альбом  розповідає про орденоносну Івано-Франківщину, її історію та визначні місця, про мальовничу красу прикарпатського краю, такого привабливого для тисяч туристів.

Нафтовий комплекс Прикарпаття / упоряд. Й.Гах .- Київ : Наукова думка , 1994 .- 200 с.
Книга розкриває найважливіші сторінки  історії виникнення і розвитку нафтової промисловості  Прикарпаття, формування і становлення робітничих та  інженерно-технічних кадрів галузі, шляхи інтенсифікації та перспективи  нафто видобутку.

74(4Укр) 263я7

Виноградник Т. Великої правди учитель / Т.Виноградник.- Снятин : ПрутПринт, 2004.-128 с.
Це видання автор присвячує 115-й річниці від дня народження народного учителя, талановитого  письменника з Покуття, сучасника і сподвижника Василя Стефаника, просвітянина, борця за незалежну Україну, політв’язня радянських концтаборів Івана Федоровича Федорака.

Люблю тебе, Гуцульщино : навчально-методичний посібник / за ред. П.Лосюка, А.Григорук.- Косів :Писаний Камінь, 2012.- 396 с., іл.
Посібник – колективна праця про вивчення в шкільництві природи, історії, народного мистецтва, фольклору, звичаїв і традицій одного з етнографічних регіонів України – Гуцульщини.  Розкриваються  організаційно – педагогічні засади розбудови гуцульської школи як регіональної української національної, висвітлюється досвід вивчення гуцульщинознавства в системі навчально-виховної роботи в дошкільних, середніх і вищих навчальних закладах.

Мисюк І. Візерунки долі  : серія «Карпатські сузір’я»/ І.Мисюк .- Косів: Писаний  Камінь, 2003.- 48 с.
У документально-художньому нарисі  «Візерунки долі» автор-упорядник Іван Мисюк прагне ліричним образним словом передати творчий портрет провідного педагога Косівщини, здібного художника – графіка і живописця Ярослава Івановича Федірка. У виданні ведеться мова про життєвий і трудовий шлях невтомного, щедрого вчителя, висвітлюється творчий доробок його вихованців.

Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України :З.Нагачевська .- Івано-Франківськ: видавець І.Третяк, 2007.- 764 с.
У монографії розкрито виховно-освітній потенціал українського жіночого руху західних земель України у межах Австро-Угорської імперії, польської, румунської та чехословацької держав. На основі аналізу багатої джерельної бази вперше визначено й узагальнено найважливіші педагогічно-просвітницькі ідеї, сконцентровані у творчій спадщині відомих і малознаних репрезентанток національного емансипаційного поступу в документах жіночих товариств, у матеріалах масових акцій, організованих жінками Західної України та охарактеризовано форми, методи і засоби їх практичної реалізації.

Народний учитель України Петро  Лосюк : статті, дослідження, документи / упорядкування А.Григорук .- Снятин : ПрутПринт, 2011.-150 с.
У книзі висвітлена науково-педагогічна діяльність народного учителя України,кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, директора Яворівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що в Косівському районі Івано-Франківської області, Петра Лосюка. У ній показано його широку освітню, наукову та громадську діяльність.

Пелипейко І. Флояра : хрестоматія з гуцульського фольклору / І.Пелипейко .- Косів : Писаний Камінь, 1999.- 226 с.
«Флояра» – перша хрестоматія з гуцульського фольклору вчителям та учням шкіл регіону. У ній зібрано зразки усної народної творчості різних жанрів – колискові пісні, казки , легенди, перекази, прислів’я і приказки, загадки, коломийки, співанки-хроніки, колядки – всього 364 твори, які  відповідають як віковим особливостям школярів, так  і  завданням їх морального, національно-патріотичного, естетичного виховання. Посібник спонукає до збирацької та пошукової роботи. Його можуть використовувати класоводи, вчителі  української мови та літератури, історії, народознавства, а також класні керівники й вихователі. Посібник доповнює «Бібіліотеку гуцульської школи для вивчення гуцульщинознавства».

Плай : книга для читання про Гуцульщину / упоряд., авт. І.А.Пелипейко .-  Яворів: ред. журналу  « Гуцульська школа», 1996.- 416 с.
У навчальному посібнику зібрано твори,  або  вихідці з цього краю, чи пов’язані з ним  творчою біографією. Твори розміщено за тематичним принципом. Наведено також зразки усної народної творчості , статті про дослідників Гуцульщини, про діячів  гуцульської діаспори.

Руда Г. Слово про отця Івана Бурдяка / Г.Руда .- Косів: Писаний Камінь, 2004.-120 с.
В книзі вміщено спогади і публікації про духовну діяльність отця Івана Бурдяка, своєрідний підсумок його 12-річної пастирської діяльності. Значну частину видання становлять праці отця Івана. Висока духовність цієї людини може служити прикладом, гідним наслідування.

Магун М. Храм знань. Косівська гімназія – інтернат : літературно-художній, науково-популярний та інформаційний альманах / М.Магун. -Косів: Писаний Камінь, 1999 .-  80 с.
Альманах «Храм знань» – своєрідний підсумок роботи  Косівської гімназії – інтернату за перших п’ять років її існування. У ньому вміщено не лише фактичні відомості про педагогів та учнів, але й зразки творчості гімназистів.

81. 2 УК

Словник місцевих слів Карпатського регіону: пояснення та походження слів. Проблеми повеней і паводків / укладач Д.Савчук.-Київ-Косів : Писаний Камінь, 2013.- 188 с.
В основу словника покладено біля 2000 слів, які широко вживаються у селі Старих кутах Косівського району Івано-Франківської області та загалом у Карпатському регіоні, але часом залишаються маловідомими та незрозумілими для жителів інших регіонів України. Даються пояснення, іншомовні аналоги та найважливіша довідкова інформація щодо окремих слів.

82.3(4Укр)

Малова-Малкович П.  З карпатських джерел : фольклорно-етнографічний нарис / П. Малова-Малкович .- Чернівці: Місто, 2004.- 176 с.
Фольклорно-етнографічний нарис «З карпатських джерел» щирої пропагандистки народної творчості П.Малової-Малкович, до якого увійшли немеркнучі скарби духовності українського народу, зокрема Гуцульщини та сусідніх районів Буковини, припаде до серця усім, хто цікавиться минулим – стародавніми обрядами, звичаями, піснями, прислів’ями,- усім тим, що за віки створив безсмертний талант народу-митця.

Мисюк І. Весілля на Гуцульщині : видання друге / І.Мисюк .- Снятин : ПрутПринт, 1999.-120 с.
У цьому  виданні прочитаєте про весільні традиції і обряди, знайдете пісні і коломийки, віншування, благословення перед шлюбом, пам’ятки і поради молодим, обов’язки батьків, віршовані і прозові рядки відомих письменників, літераторів про кохання.

Мисюк І. Гуцульські перлини / І. Мисюк .- Косів , 1999.-33 с.
Добірка  містить в собі співанки-хроніки про трагічну долю молодого подружжя, балади «Пісня про Довбуша», коломийки. Упорядник підібрав і досить вдало зразки різних жанрів уснопоетичної творчості. Всі вони є автентичними і відзначаються естетичною виразністю.

Мисюк І. Мелодії барв /  І. Мисюк .-Косів :Писаний Камінь, 2001.- 292 с.
В цій книжці розповідається про поетів, провідних журналістів, педагогів, аматорів художньої самодіяльності Косівщини і Верховинщини. Передано кращі зразки гуцульського фольклору, обрядів і звичаїв, висвітлено культуру і діяльність гірського села Соколівка .

Мисюк І.  Світлиця душі : вірші, проза / І.Мисюк .- Снятин : Прут Принт, 1999.- 64 с.
Дев’ята книжка Івана Мисюка є свідченням його наполегливої творчої праці і пошуків. З цих поетично-пісенних сторінок добре видно, що літературна творчість автора і його життєтворчість перебувають у постійній взаємодії. Його вірші і пісні живляться болями і радощами життя горян. В них відчувається подих рідного краю. Автор прагне культурних і духовних перетворень. Книжка спонукає до роздумів, несе добру енергію, світло і тепло.

83.3 (4Укр)

Арсенич П. Тарас Шевченко і Прикарпаття / П. Арсенич .- Івано-Франківськ, 2001.- 200 с.
У книжці на снові архівних, літературних і музейних джерел. Газетно-журнальних статей, публікацій професора В. Полєка та інших дослідників розповідається про поширення та видання творів Т.Шевченка в Галичині, про вшанування його пам’яті  на Івано-Франківщині, спорудження йому пам’ятників, видання поштових листівок.

Библюк З. Вони прославили Косівщину : лауреати національної премії ім.. Тараса Шевченка вихідці з Косівщини / З. Библюк .- Косів : Писаний Камінь, 2005.- 30 с.
В цій книжці розповідається про лауреатів національної премії ім.. Т.Шевченка вихідців  або мешканців Косівщини. Серед них є письменники  і поети, художники і науковці, співаки. Розповідь про мешканців носить біографічний характер. В розповіді про цих людей є дані , ще ніде не описані.

Качкан В. Хай святиться ім’я твоє : студії з історії української літератури ХІХ-ХХ ст. Кн. Друга/ В.Качкан.- Коломия : Вік, 1996.-308 с.
До другої книги задуманого автором серіалу з українознавства залучено малознані або й зовсім  невідомі імена українських письменників, вчених, педагогів, суспільно-громадських та національно-просвітницьких діячів, які в умовах комуністичного тоталітаризму та облудної ідеології були за межею національної історіософії та етнокультури.

Крет Н. Гуцульщина літературна: посібник для вчителів /  Н.Крет .- Косів : Писаний Камінь,2002 .- 412 с.
Основна мета, яку ставив перед собою  автор посібника  «Гуцульщина в літературі» – сприяти  методичному забезпеченню виховання «Орієнтованої програми з гуцульщинознавства для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та вищих навчальних закладів», складеної заслуженим працівником освіти  України І.А. Пелипейком.

85.123(2Ук)

Автентика і час : каталог / автор і упоряд. М.Гринюк .- Київ , 2003.- 29с. іл.
В каталозі представлені фрагменти з виставки творчих робіт викладачів та випускників Косівського  ДІПДМ.

Анатолій Калитко: живопис, графіка : каталог/ гол. ред. В.Станович .- Дрогобич : Добре серце, 2002.-64 с.
У каталозі вміщено частину найхарактерніших репродукцій творів художника Анатолія Калитко за період тридцятилітньої діяльності на Косівщині. Головна тема його творів – природа Карпатського краю, народні митці Гуцульщини. Видання приурочене 60-річному ювілею художника, педагога-наставника, зав. кафедрою фундаментальних дисциплін Косівського державного інституту прикладного і декоративного  мистецтва.

Гаркус З. Екслібрис. Комп’ютерна графіка. Гаркус / З.Гаркус.- Косів : Писаний Камінь, 2013.-84 с.
В альбомі вміщено книжкові знаки – екслібриси, виконані художником упродовж кількох десятиліть творчої діяльності. Вони засвідчують високу майстерність автора у жанрі графічної мініатюри, його закоханість в художню літературу. На сторінках видання знайшли місце й композиції, що належать до наснаженні, що виявляє широкий діапазон мистецьких зацікавлень Зіновія Гаркуса.

Гринюк М. Образний світ Валентини Джуранюк / М. Гринюк.- Чернівці : «Друк-Арт», 2013.- 72 с.
Книга «образний світ Валентини Джуранюк» підготовлено в рамках авторського проекту М.Гринюк «Галерея майстрів Гуцульщини», затвердженого вченою радою Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва 2005 року. Досліджується феномен косовської мальованої кераміки за творчістю заслуженого майстра народної творчості України Валентини Джуранюк.

Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини : експозиції .- Дрогобич : Добре серце, 2002.-45 с.
В брошурі подано фрагменти експозицій народно-ужиткового мистецтва ХІХ-ХХ століть , які знаходяться у музеї, а також  представлені керамічні вироби, твори відомих майстрів різьби  по дереву, вишивки, ткацтва та ліжникарства, художні вироби з шкіри та металу.

Мирослав Радиш : художнє дерево / упоряд. М.Радиш .- Львів-Косів, 2012 .- 60 с.
Авторський каталог М. Радиша – гідно репрезентує  піввіковий ювілей. Творчість М. Радиша – одна зі стежин гуцульського орнаментального різьбярства. Його життєвий шлях до вершин майстерності  видається типовим для найкращих косівських майстрів дереворізьби. Животоками для втілення творчих ідей  автор обирає релігійну обрядодію, фольклор, орнаментику з різних видів народного   мистецтва.

Молинь В.  Микола Тимків / В.Молинь.- Косів : Писаний Камінь, 2009 .- 28 с.
Альбом  знайомить з творчістю провідного майстра, представника косівської школи різьбярства ХХ століття Миколи  Петровича Тимківа (1909-1985), його активною громадською діяльністю, зокрема, на посту першого голови обласної організації Спілки  художників з центром у Косові. У виданні вперше  репродуковано документи і світлини з родинного архіву дочки М.Тимківа, а також окремі твори майстра, що зберігаються у музеях Косова і Коломиї.

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т.Кара-Васильєва, А.Чорноморець.- К.: Либідь, 2005.- 160 с.
Книга знайомить читача  з історією української вишивки від Х до ХХ століття. Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкриваються символіка рушників, їхнє значення у святах і обрядах.
Висвітлюються особливості монастирського шитва ХУІ-ХУІІІ століть, панського середовища ХІХ століття,звернення митців авангарду до традицій  народної вишивки на початку ХХ століття.

Качкан В. Чари  верховинської книги: наук. – худож. книга / В. Качкан. – К.: Веселка, 1990.-141 с., іл.
Автор запрошує читача у цікаву мандрівку верховинським краєм, знайомить з його чудовою природою, талановитими людьми, залюбленими в рідну землю, неперевершеними майстрами різьби по дереву, ткацтва, вишивки, колекціонерами, котрі прагнуть зберегти й примножити неоціненні скарби народного мистецтва для нащадків.

Народні художні промисли  України : збірн. наук. праць .- Київ : Наукова думка, 1979 .- 96 с.
Збірник присвячений різним видам народного мистецтва, знайомить із  скарбами художньої культури, розкриває її важливе значення у справі естетичного виховання.

Малявський Г.  Краса рідного краю / Г. Малявський .- Косів : Писаний Камінь, 2000 .- 48с.
Альбом показує творчу спадщину  Г.К.Малявського  (1926-1998), художника, який  упродовж 38 років мешкав  у Косові. Головною темою його акварелей стала природа Гуцульщини, народні митці краю. В альбомі вміщено репродукції найхарактерніших творів художника .

Народные ремесла : справоч. изд. .- К.: Урожай.- 222 с.
Описані сучасні й забуті древні народні ремесла – гончарство, маркетрі, травлення по металу, писанка, витинанка, батик, вишивка, монотипія тощо.
Детально і доступно викладено: як правильно підібрати матеріал для робіт, технологію і прийоми виготовлення виробів та ін. Книга добре ілюстрована.

Пелипейко І. Гуцульщина в літературі : довідник / І.Пелипейко .- Косів: Писаний Камінь, 1997.-12 с.
«Гуцульщина в літературі» – довідкове видання,  в якому вміщено стислі відомості про літераторів. Чиї життя і творчість так чи інакше пов’язані з нашим краєм.

Сидорович С. Художня тканина західних областей УРСР / С. Сидорович.- Київ : Наукова думка , 1979.-153 с.
У монографії досліджено розвиток ткацького виробництва в західних областях УРСР ХІХ- початку ХХ ст., здійснено класифікацію тканин за територіальним  принципом  і побутовим призначенням, показано технічні  прийоми виготовлення художньої тканини.

Соломченко  О. Писанки Українських Карпат / О. Соломченко .- Ужгород : Карпати, 2002.- 238 с., іл.
Ілюстроване монографічне дослідження писанкового розпису і художньо-стильових ознак образотворчого фольклору різних етнографічних регіонів  українських Карпат. Подано зразки писанкової орнаментики, технології розпису, способи виготовлення природних барвників, консервації і реєстрації  писанок, словники орнаментальних мотивів та майстрів писанкового розпису.

Оксана Грицей : заслужений майстер народної творчості України .- Івано-Франківськ , 2006.- 94 с.
Альбом знайомить із творчістю заслуженого майстра народної творчості України, художниці-портретистки  Оксани Грицей , яка першою в українському образотворчому мистецтві почала використовувати техніку випалювання на дереві, а згодом удосконалила її. Книга адресується художникам, працівникам культури, студентам мистецьких закладів.

Павлина Цвілик : альбом / авт. -упоряд. О.Слободян .- К.: Мистецтво, 1982.-101 с., іл.
В альбомі  представлені роботи  відомого українського майстра художньої кераміки П.В.Цвілик (1891-1964). Оригінальні твори майстрині – декоративні вази, глечики, тарілки, набори  для пиття, оздоблені  традиційними елементами  рослинного та геометричного  гуцульського орнаменту, неодноразово експонувалися на виставках у нашій країні, а  також за кордоном, зокрема на міжнародних виставках  у  Брюсселі, Софії, Нью-Йорку, Празі.

Приймак Й.Технологія  художнього деревообробництва  / Й.Приймак, Д.Приймак.-Косів : Писаний Камінь, 2010 .-199 с.
В посібнику  використано творчі  здобутки та багаторічні напрацювання кафедри художнього дерева  Косівського  інституту  прикладного та декоративного мистецтва з виготовлення художніх  виробів із дерева , творчі надбання  народних майстрів , а також  методичні рекомендації та  технологічні новинки інших видань.

Яновський М. Срібна пряжка : розповіді про народних митців / М.Яновський .- Ужгород: Карпати, 1980 .- 216 с., іл.
Збірник нарисів  про народних митців Прикарпаття : відомих  різьбярів і графіків, самобутніх майстрів-кераміків і творців  народних музичних інструментів, мосяжників і вишивальниць, чия творчість розквітла і дістала визнання далеко за межами Івано-Франківщини.

81.2Укр4

Габорак  М. Назви гір Івано-Франківщини : словник-довідник / М.Габорак .- Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005.- 352 с.
У книзі подано  2114 оронімів Івано-Франківщини, що служать найменуваннями 2982 гір. Горбів, височин, скал та інших орооб’єктів. Подаються  також легенди й народні перекази  про назви окремих гір.

87.3(4УКР)

Пронюк Є. Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття /Є.Пронюк.-К.: Укр. Центр духов. культури, 2006.- 256 с.
В монографії висвітлюється духовне життя України  й зокрема Галичини 70-х років ХІХ ст., коли тільки народжувалися, формувалися  суспільні сили та ідеї, що творили плідний грунт, для подальших вирішальних змагань за визволення Батьківщини. Дослідження суспільної свідомості, ідеологічної боротьби того часу становить і тепер наукову і практичну цінність.

Художня література

Андрусяк І. Часниковий сік: збірка поезій / І. Андрусяк .- К.: Факт, 2005.-128 с.
Поет Іван Андрусяк у своїй новій книжці «Часниковий сік» відчитує «час теперішній крізь вид часу вічного», додаючи «бодай дещицю здорового часникового духу» в постмодерну стихію смогу й міазмів». Позначене  авангардовим художнім мисленням, його письмо базується на класичних традиціях української поетики.

Атаманюк В. Хвилі життя : поезії / В.Атаманюк .- Косів: Писаний камінь, 1997.-128 с.
«Хвилі життя» – перше після 1932 року видання творів поета. Який став жертвою сталінського терору. Уродженець Гуцульщини, В. Атаманюк  багато поезій присвятив рідному Карпатському краєві, передав героїку і трагізм визвольних змагань 1918-1920 років. Засудив світове кровопролиття 1914-1918 років. Разом з тим він ніжний лірик, умів висловити найпотаємніші почуття, вдаючись і до  новаторських пошуків у царині поетичної форми.

Близнюк В. Слідами забутої бувальщини: легенди. перекази, історія,факти / В.Близнюк.- Косів : Писаний Камінь, 1997.- 96 с.
«Слідами забутої бувальщини» – це не систематизована історія села Старі Кути, а  швидше виклад того, що зберігає народна пам’ять. Написана з глибоким  почуттям любові до рідного  села, до України, книжка містить багато фактів, хоч і не завжди  історично задокументованих, але  дуже характерних для тієї чи іншої епохи. Праця автора – краєзнавця, активного учасника громадсько-політичного життя прислужиться патріотичному вихованню нового покоління, бо ж написана вона «батькам на славу, синам на науку».

Близнюк В. Смерть за смерть! – Кров за кров !: власні твори і передруки / В.Близнюк .- Косів : Евріка, 42 с.
У своїх оповіданнях, на основі переказів живих свідків і фактів, автор висвітлює героїчну боротьбу молодих українських повстанців проти російсько-большевицьких окупантів в 40-50-ті роки ХХ століття. Водночас він подає в цій книзі і передруки з інших видань про злочини комуністично-большевицької системи перед нашою нацією.

Близнюк М. Олекса Довбуш : поема в легендах / М.Близнюк .- Косів : Писаний Камінь, 1999.- 80 с.
«Олекса Довбуш» – третя  книжка поета  зі Старих кут Миколи Близнюка. Автор створює в поемі народного борця за правду й справедливість, спираючись на легенди нашого краю, по-своєму трактуючи традиційні факти й події, відображені у фольклорі та в численних творах про славного  ватажка карпатських опришків.

Боєчко М. Ісповідуймо любов: поезія / М.Боєчко .- Косів : Писаний Камінь, 2002 .- 60 с.
«Ісповідуймо любов» – третя збірка поетеси. ЇЇ вірші – це невіддільна частка того світу, в якому вона живе і який вона щоденно творить своїм, натхненним любов’ю, поетичним словом. А цей світ безмежний, як і безмежна її любов до нього.

Бойчук В. Батьки і діти / В.Бойчук .- Вижниця : Черемош, 2005.- 90 с.
Збірка «Батьки і діти» – багаторічна праця Володимира Бойчука. До її складу входять твори так званої «малої прози», написані з 1966 до 2005 року включно. Основною темою його художніх творів виступає етика людської душі у тісній гармонії зі світом природи. Водночас відчувається потреба письменника глибоко осмислити суть цього земного буття, яке започаткував автор у нарисі  «Дорога у вічність».

Бойчук В. Долі людські / В.Бойчук .- Вижниця : Черемош, 2006.- 76 с.
Збірка прозових творів «Долі людські « відтворює картину життя села з найдавніших часів до наших днів. Належне місце у збірці відводиться взаємовідносинам батьків  і дітей, учителів і учнів, а також формуванню людської долі у боротьбі українського народу з іноземними поневолювачами за  своє соціальне і національне визволення.

Бойчук І. Сівіл : поема. Книга перша / І.Бойчук. – Косів : Писаний камінь, 2002.- 60 с.
Твори автора друкувалися в журналах «Україна», «Український засів», антології молодої поезії «Початки», альманасі «Прообраз», збірнику «Привітання життя» та ін.

Від  Карпат до Опілля : твори письменників Івано-Франківщини .- Коломия : Вік, 2001.- 488 с.
Книга представляє  різні жанри художньої літератури – прозу, поетичні твори, драму, публіцистику, гумор, сатиру, літературну критику майже п’ятдесяти  авторів – членів Івано-Франківської  організації Національної Спілки письменників України.

Гавучак Я. Карпатські легенди / Я. Гавучак .- Снятин: Альманах «Покуття», 1995.- 96 с.
До першої прозової збірки Ярослава Гавучака увійшли легенди, новели, казки і образки рідного краю, в яких автор змальовує славне минуле нашого народу, його розум, волелюбність, прагнення до свободи,любов до мистецтва, душевну красу героїв книги.

Ганущак В. Відрух : поезії /В.Ганущак .- Івано-Франківськ : Галичина, 1991.- 124 с.
Вірші Василя Ганущака віддавна друкувалися в періодиці й альманахах, та коли доходили до видавництва , поверталися до автора зі стандартними відписками: не актуально. Прочитавши цю книгу, читач сам переконається, наскільки несправедливий був цей присуд.

Герасим’юк В. Космацький узір : поезії / В.Герасим’юк .- Київ: Радянський письменник, 1989 .-135 с.
Третя книга поета разом із двома попередніми – «Смереки» і «Потоки» – складають своєрідний поетичний зв’язок, людини з рідною землею, краєм батьків і дідів, веде мову про ті духовні набутки, які витримали випробовування історичним часом  і сьогоднішнім днем.

Герасим’юк В. Потоки : поезії / В. Герасимюк .- Київ : Молодь, 1986 .- 120 с.
У другій книзі український поет веде розмову про ті духовні  набутки нашого сучасника, які витримали випробовування  історичним часом і сьогоднішнім днем. Автор прослідковує кревний зв’язок людини з рідною землею, краєм батьків і дідів. Характерні риси його творчої манери – багатоплановість художнього образу, нероздільність громадянської та інтимної лірики.

Гостюк В. А липи цвітуть… : вірші / В.Гостюк .- Косів : Писаний Камінь, 2000.- 128 с.
«А липи цвітуть…» – перша збірка відомого поета-пісняра Василя Гостюка, до якої ввійшли пісенні тексти  популярних сьогодні пісень, а також і нові твори інтимної лірики.

Гостюк В. Сонце на хмарі / В. Гостюк .- Снятин : Прут Принт, 2001.-88 с.
«Сонце на хмарі» – друга поетична збірка Василя Гостюка, до якої ввійшли нові твори автора. Це душевна сповідь поета, роздуми про сьогодення.

Дідишин М. Космацька бувальщина / М.Дідишин.- Косів:Писаний Камінь, 2001 .- 52 с.
Автор книжечки з великим задоволенням любив слухати старших людей, їхні розповіді про всякі події на полонинах та на селі . Ось одна із розповідей, яку  автор записав від старенького ватага на полонині.

Жито на камені : твори письменників Івано-Франківщини. Книга друга : проза .- Коломия: Вік, 1996.-261 с.
До книги ввійшли прозові твори літераторів – членів обласної організації Спілки письменників України.

Івасюк М. Елегії для сина : поезії / М.Івасюк .- Ужгород : Карпати, 1991.- 124с.
Основу поетичної книги українського письменника з Чернівців склав однойменний цикл віршів. Це до щему відверта сповідь поета-батька, що втратив єдиного сина. Авторський монолог пройнятий болем невтішного серця.

Капій М.Країна блакитних орхідей : повість / М. Капій .-Львів : Новий час , 1932.- 159 с.
Повість – один із перших українських творів науково-фантастичного жанру. Роман виявляє дивовижну обізнаність автора – провінційного вчителя на польських теренах з найновішими досягненнями тогочасної науки й техніки та перспективи їх розвитку.

Корбутяк О. Сад любові : поезії / О.Корбутяк .-Кути : Евріка , 2002 .- 84 с.
Чисті незрадні почуття стримують у перші поетичні збірці «Сад любові» Олексія Івановича Корбутяка з міста Косова . Їх визначають Батьківщина, доля рідного народу, усвідомлення через власне «Я», уміння любити світ таким, яким він бачить.

Куришук-Хрипко О. Школа і моя сім’я / О. Курищук-Хрипко .- Коломия, Вік .-192 с., іл.
Ольга Володимирівна Курищук-Хрипко 45 років свого життя віддала Пістинській середній школі, яка 2000 р. відзначила півстолітній ювілей. У книзі представлено роздуми і спогади, розповіді про педагогів і випускників. Школа для авторки стала сім’єю, тому часто переплітаються в книзі особисте і громадське.

Лазарович М. Сонце у душі : поезії / М.Лазарович .- Кути : Евріка, 2003 .- 100 с.
Робити аналіз віршотворення поетеси не видається логічним, бо ще сьогодні  – то є творення самої себе,її дійсність. ЇЇ животоки з простої смерекової хати  настільки простягається у гуцульську далину, що змушують загамувати щемку сльозу і не стояти на місці.

Маланюк В. Дівоча любов : літературно-художнє видання /  В.Маланюк .- Івано-Франківськ, 1996 .- 100 с.
Книга – частина творчого доробку колишнього підпільника ОУН-УПА, політв’язня Василя Маланюка із села Цуцилова Надвірнянського району .

Мельничук Т. Чага / Т.Мельничук .- Коломия : Вік, 1994 .-174 с.
Коли чуємо, що книги , як і люди, мають  свою долю, то Мельничукова «Чага» –  цьому ще одне, хоч і трагічне, підтвердження;впорядкований під цією назвою рукопис книжки був ув’язнений і перебував під недоступним спецзамком понад двадцять років! Визволення його з неволі-це немов дивовижне повернення  з майбуття.

Мисюк І. Світлиця душі / І.Мисюк.- Снятин : «Прут Принт», 1999.-64 с.
Дев’ята книжка Івана Мисюка є  свідченням його наполегливої творчої праці і пошуків. З цих поетично-пісенних сторінок добре видно, що літературна творчість автора і його життєтворчість перебувають у постійній взаємодії. Його вірші і пісні живляться болями і радощами життя горян. Книжка спонукає до роздумів, несе добру енергію, світло і тепло.

Молоде вино : антологія поезії / упоряд. М.Розумний.- Київ : Смолоскип, 1994 .- 232 с.
Створення антології пов’язане з діяльністю Творчої Асоціації «500». Протягом 1993 року вона організувала  в Києві серію поетичних вечорів під спільною назвою «Молоде вино», на які були запрошені автори наймолодшого покоління. Кращі твори були включені до збірника, пізніше до нього увійшли й інші молоді поети з різних регіонів України.

Остромира М. Над бистрим Черемошем : повість / М.Остромира .- Косів : Писаний Камінь . 2005.- 296 с.
У повісті талановито змальовано картину особистого, родинного, громадського і політичного життя гуцулів та Гуцульщини напередодні й під час Другої світової війни. У виданні збережено особливості мови авторки.

Під Франковою зорею: збірник творів прикарпатських авторів / ред..Г.Турелик .- Коломия: Вік,2006.- 928 с.
Видання представлене різними жанрами художньої літератури – прозою, поетичними творами, публіцистикою, драмою, літературною критикою, перекладами, гумором і сатирою сорока дев’яти письменників, які представляють Івано-Франківську організацію Національної Спілки письменників України.

Пронюк О. Не виплач моєї сльози / О.Пронюк .- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005.-226 с.
У книзі висвітлена доля української жінки-заробітчанки, жінки-матері, яка вистраждала своє життя і своє кохання, а воно знову і знову болем повертається до її доньок Олени і Павліни, до її онук Наталі і Світлани, до правнучки Іванки.

Радиш–МаринюкБ. Вогонь опалого цвіту: притчі та лапідарії / Б. Радиш-Маринюк. – Косів: Писаний Камінь,2010.-108 с.
До книжки, що складається з двох розділів, лапідарії та ліричні поезії, написані автором останнім часом.

Радиш Б. Чумацький віз: поезії / Б. Радиш.- Косів : Писаний Камінь, 1996.-80 с.
Восьма книжка Б.Радиша є свідченням творчого зростання поета. Його увагу привертають не зовнішні реалії життя, а глибинні процеси, що  відбуваються в душах сучасників. Нові поезії автора відзначаються філософським узагальненням, оновленням засобів образності. Книжка спонукає до роздумів та переживань з приводу найболючіших проблем, що хвилюють сьогодні українців.

Радиш-Маринюк Б. Гуцулівія : поезії / Б. Радиш-Маринюк .- Косів: Писаний Камінь, 2006.- 188с.
Гуцульщина, її незвичайні люди, що живуть на цій благодатній, оповитій легендами і повір’ями землі, роздуми про сенс людського буття – основні мотиви нової книжки автора.

Радиш-Маринюк Б. Добре слово – соловейко, а недобре – ворон: прислів’я, приказки, афоризми / Б.Радиш-Маринюк.- Косів: Писаний Камінь, 2002.-182 с.
«Добре слово – соловейко. А недобре – ворон» – чотирнадцята книжка поета, члена НСП України. Цього разу автор подає на суд  читача збірку прислів’я, приказки, афоризми, у яких зібрано вікову мудрість його народу та його власний життєвий досвід.

Радиш Б. Між ударами серця  : поезії / Б. Радиш .- Косів : Писаний Камінь, 1997.-255 с.
«Між ударами серця» – дев’ята збірка Б.Радиша – сенс життя, добро і зло, любов і ненависть , вірність і зрада – та інші  «вічні» теми становлять зміст цієї книжки, яка засвідчує новий етап у творчості поета – етап  поглибленого осмислення буття.

Радиш-Маринюк Б. Притчі : поезії / Б. Радиш-Маринюк .-Косів : Писаний Камінь, 1999 .- 96 с.
«Притчі» – десята збірка поезій члена НСПУ Б.Радиша. На цей раз він вдався до дуже давнього жанру, але і в цих творах б’є пульс сучасності, порушуються проблеми животрепетні для українців кінця другого тисячоліття.

Радиш-Маринюк Б. Різдвяна пава, або Тріє Царі : вінок сонетів /Косів : Писаний Камінь, 2001.-36 с.
«Різдвяна пава, або Тріє Царі» – дванадцята книжка Б.Радиша, члена НСПУ, лауреата премії  ім. В.Стефаника.
Цього разу автор вдався до складної версифікаційної форми – вінка сонетів. Багата образна система твору. Навіяна як реаліями, звичаями та обрядами українських верховинців, що завжди відзначалися високою духовністю та національною ідеєю .

Радиш-Маринюк Б. Сім кольорів Гуцульщини : вибрані твори / Б.Радиш-Маринюк.- Косів : Писаний Камінь, 2004.-260 с.
«Сім кольорів Гуцульщини» – спроба підсумувати творчий набуток українського письменника з гуцульського краю Богдана Радиша-Маринюка. До книги увійшли: вибрані ліричні вірші, рубаї, лапідарії, притчі, сонети, прислів’я, приказки та афоризми, створені автором.

Радиш Б. Сподівання і сум : поезії / Б.Радиш .- Яблунів : Живиця, 1994.-37 с.
До збірки в основному ввійшли нові вірші поета. З великою тривогою і глибоким сумом поет пише про жертви більшовицького режиму і водночас з надією і кращими сподіваннями заглядає у наш завтрашній день.

Романишин Б. Різцем і пензлем, і пером : поезії / Б.Романишин .- Косів : Писаний Камінь, 2003.- 60 с.
«Різцем і пензлем, і пером» – перша книжка поета з Косова Богдана Романишина. Сама назва книжки символізує багатогранність таланту автора. Задушевна і глибока за змістом поезія окрилена щирою синівською любов’ю до рідного народу, до України.

Стеф’юк В. Верховино, світку ти наш / В.Стеф’юк .- Косів : Писаний Камінь, 2001.- 39 с.
Ця книжечка вміщує в собі інсценізацію новел Марка Черемшини в чотирьох картинах. Події відбуваються на Гуцульщині після Першої світової війни.

Томащук В. Чисті джерела / В. Томащук .- Косів : Писаний Камінь, 2002.- 163 с.
«Чисті джерела» – перша книга автора. У ній зібрані нариси, написані в останнє десятиріччя. Висока мораль, патріотизм і мовна гармонія притаманні цим майстерно написаним художньо-публіцистичним творам.

91.9: 83

Васильчук М. Коломийський азбуковик:друкарство, журналістика,  література 1939-1999 рр. / М.Васильчук .- Коломия: «Вільний голос», 2000.- 200 с.
У книзі подано майже триста  довідок-персоналій про видавців, редакторів періодики, літераторів, науковців, людей, причетних до видавничого процесу в Коломиї й на Коломийщині, а також вихідців з цього регіону .

91.9:63(4Укр)

Широкий світ малої  батьківщини  : історія Населених пунктів Івано-Франківщини / уклад. В.Дволітка .- Івано-Франківськ, 2008.- 68 с.
Даний каталог відображає основні краєзнавчі видання, присвячені історії, сьогоденню. Етнографічним особливостям  населених пунктів Івано-Франківської області, які вийшли друком в Україні  та діаспорі і надійшли у фонди бібліотек впродовж 1990-2007 років.

Обкладинки до списку літератури

Share

Comments are closed.

Архів публікацій