Видатний земляк Михайло Павлик (Пам’ятка читачеві)

Косівська центральна міська бібліотека

Видатний земляк Михайло Павлик

Пам’ятка читачеві до 170-річчя від дня народження Михайла Павлика (1853-1915), письменника, публіциста, громадського діяча.

Косів – 2023

Видатний земляк Михайло Павлик : пам’ятка читачеві до 170-річчя від дн. народж. М. Павлика / Косівська ЦМБ ; [уклад. У. Книш]. – Косів, 2023. – 8 с.

Пам’ятка користувачу присвячена 170-ій річниці від дня народження Михайла Павлика (1853-1915), письменника, публіциста, громадського діяча.

Дане видання включає документальні джерела з фондів Косівської центральної міської бібліотеки.
Інформаційні ресурси розміщені в алфавітному порядку за прізвищем автора та назвами публікацій про М. Павлика: книги, а потім періодичні видання.

Пам’ятка стане в нагоді історикам, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам.

Укладач: У. Книш – провідна бібліографиня Косівської ЦМБ

Михайло Іванович ПавликМихайло Іванович Павлик народився в селі Монастирському неподалік міста Косова у селянській родині.

Величезний вплив на виховання Михайла та його сестер Анни й Параски мала мати Марія, що передала дітям свої доброту, лагідність, любов до світу і людей.

Початкову освіту Михайло здобув у народній школі в Косові. По закінченні гімназій у Коломиї та Львові вступив на філософський факультет Львівського університету. Долучився до діяльності українських гуртків, які обговорювали можливості звільнення Галичини.

Михайло Павлик писав вірші й прозу, професійно займався журналістикою, етнографією та фольклористикою, перекладацькою роботою, був редактором і видавцем.

Разом з Іваном Франком у 1890 році Михайло Павлик створив Русько-українську радикальну партію (РУРП), осередки якої діяли мало не в усій Галичині.

Редагував та входив до складу редколегій таких відомих видань, як часописи «Друг», «Громадський друг», «Дзвін», «Молот», «Народ», «Хлібороб», «Громадський голос».

Михайло Павлик був одним з перших редакторів в історії української газетно-журнальної періодики. Відстоював реалізм і живу народну мову літературних творів, формулював завдання української інтелігенції у гостропубліцистичних працях «Лихі люди.
Один листочок з життя», «Миколай Васильович Гоголь», «Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині» та інших.
Допомагав пересилати позацензурні видання, перекладав твори зарубіжних філософів, економістів, соціологів.

лада і поліція переслідували Павлика та його сестру. Кілька разів він був заарештований.

1878 р. в часописі «Друг» була опублікована перша частина повісті М. Павлика «Пропащий чоловік».

Перебуваючи у 1879-1881 роках у Швейцарії та Франції, Михайло Павлик, Михайло Драгоманов і С. Подолинський видавали журнал «Громада».

Надзвичайно актуальними були статті М. Павлика «Україна австрійська», «Новини з Австрійської України».

З нагоди 25- річного ювілею літературної творчості І.Франка М.Павлик уклав бібліографічний перелік його творів 1874—1898 років.

Слід зауважити, життя подвижника було далеко не безхмарним. Після смерті Михайла Драгоманова (1895), який підтримував Павлика матеріально, в його домівці запанували злидні. 1905 року через хворобу та певні непорозуміння з частиною керівництва НТШ його звільняють з посади бібліотекаря. Відомий вчений-фізик і громадський діяч Іван Пулюй писав у листі до Львівського відділу НТШ: « За тую вірність і за його щирість до народнього діла, за його любов і до «найменьших»
братів, як і за безутомний і довголітній труд в Науковому Товариства ім. Т.Шевченка, належиться йому подяка і пошана і від нашого товариства.

Але одною тілько пошаною ще не сповнило б товариство свого патріотичного обов’язку. Вважаючи на велику бідоту та на слабке здоровля Павлика, мусить Товариство ще й про те дбати, щоб много заслужений член його хоч останні роки життя свого прожив без голоду і холоду.

Чоловік, що жертвував ціле своє життя для добра свого народу, має повне право на його вдячність…».

Однак загальні збори НТШ не підтримали пропозицію встановити М.Павликові пенсію за громадські заслуги та з огляду на стан
здоров’я.

Помер Михайло Іванович Павлик 26 січня 1915 року, на 62-му році життя. Попрощатися з письменником прийшла сила-силенна львів’ян.

Прощальне слово Іван Франко перетворив в поезію «На смерть М. Павлика д. 26 січня 1915 р.», в якій висловив гідну оцінку заслуг покійного:

«В його особі всі ми втратили
Талановитого робітника, живу,
Чуткую силу, сівача зерен плодючих,
Завзятого поборника неправди
Та кривди людської, одного з тих
Будителів народної душі
Та свідомости, про яких ніколи
Не гасне пам’ять».

Це сказав І. Франко, який, на думку Івана Денисюка, «ніколи не роздавав незаслужених похвал навіть у некрологах».

Список літератури

 • Булгак О. «Я від вас ніколи нікуди не йшов»: до 150-річ. від дн. народж. М.Павлика // Календар знаменних і пам’ятних дат. – Київ, 2003. – ІІІ кв. – С. 67-72.
 • Качкан В. До верховин вселюдського поступу: новий погляд на життєдіяльність Михайла Павлика / В. Качкан // Качкан В. Хай святиться ім’я Твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (XIX — перша полов. ХХ ст.). — Кн. 4 / В. Качкан. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000. – С. 34-57.
 • Костюк В. Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874-1915 рр.) / В. Костюк; М-во освіти і науки. – Вижниця: Черемош, 2015. – 140 с.
 • Костюк В. Михайло Павлик: не останні штрихи до портрета / В. Костюк. – Косів: Писаний Камінь, 2003. – 188 с.
 • Михайло і Ганна Павлики // Грабовецький В. Імпровізована історія Прикарпаття / В. Грабовецький. – Т. 3. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2004. – С. 409-412.
 • Михайло Павлик // Качкан В. Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) / В. Качкан. – Коломия: Вік, 2005. – С. 148-154.
 • Михайло Павлик // Видатні постаті в історії України (ХІХ-ХХ ст.): короткі бібліографічні нариси. – Київ: Вища школа, 2002. – С. 335-337.
 • Михайло Павлик // Крет Н. Гуцульщина літературна / Н. Крет. – Косів: Писаний Камінь, 2002. – С. 61-63.
 • Павлик Михайло Іванович // Провідники духовності в Україні. – Київ: Вища школа, 2003. – С. 80-82.
 • Павлик Михайло // Геник С. 150 Великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 181-182.
 • Арсенич П. Видатний земляк і нині сучасний: [М. Павлик] / П. Арсенич // Галичина. — 2003. — 25 верес.
 • Бабій В. …І стихія гуцульського характеру / В. Бабій // Галичина. – 2018. – 2 жовт. – С. 7
 • Вуянко М. Новатор культурного українства / М. Вуянко // Галичина. – 2023. – 7-13 лип. – С. 4-6
 • Гавука П. Становлення Михайла Павлика, як видавця і журналіста / П. Гавука, В.Костюк // Гуцульський край. – 2003. – 30 серп.
 • Глібчук В. Чому замовчували ім’я Михайла Павлика?/ В. Глібчук // Галичина. — 2013. — 5 жовт.
 • Гуралюк П. Будитель народних душ / П. Гуралюк // Гуцульський край. – 2013. — 27 верес.
 • Григорук А. Невтомний ратай на ниві українського пробудження / А. Григорук // Гуцульський край. – 2013. – 13 верес. – С. 5.
 • Григорук А. Велетень у царині духу /А. Григорук // Гуцульський край. – 2010. – 15 верес. — С. 5.
 • Дмитрів П. Відзначили ювілеї: [ 80 р. з дн. смерті М. Павлика] / В. Дмитрів // Гуцульський край. – 1995. – 4 лют.
 • Долинчук М. Пам’ятаймо і шануймо/ М. Долинчук// Гуцульський край. — 2010. — 24 верес.
 • Із спадщини класика: [творчість М. Павлика] // Галичина. – 1996. – 13 лют.
 • Качкан В. «Добути, аби дома не бути!»: [до річ. від дн. народж. М. Павлика] / В. Качкан // Новий час. – 1993. – 18 верес.
 • Кікоть Г. 2023 — Рік Михайла Павлика / Г.Кікоть, У. Книш // Гуцульський край. — 2022. — 9 верес.
 • Кікоть Г. 2023 — Рік Михайла Павлика / Г. Кікоть // Гуцульський край.-2023. — 10 лют.
 • Костюк В. «В його особистості ми втратили поборника кривди людської»: [до 100-річ. від дн. смерті М. Павлика] / В. Костюк // Гуцульський край. – 2015. – 30 січ. – С. 9.
 • Костюк В. Михайло Павлик і громадянське суспільство / В. Костюк // Освітянський вісник. – 2003. – 17 верес. – С. 2.
 • Костюк В. Михайло Павлик і журнал “Народ” / В. Костюк // Галичина. -2015. — № 27. — С. 201-207.
 • Костюк В. Титан народного духу (1853-1915): До 170-річчя Михайла Павлика / В. Костюк // Гуцульський календар. — 2023. — С. 26-28.
 • Костюк В. Формування світогляду та громадянське становлення Михайла Павлика / В. Костюк // Німчич-2008. — Вижниця, 2008. — С. 111-120.
 • Костюк В. Ювілей Анни Павлик / В. Костюк // Гуцульський край. — 2015. — 23 сiчн.
 • Крет Н. М. Павлик про Косівську школу/ Н. Крет // Освітянський вісник. — 2003. — 17 вересня.
 • Кушнірчук В. Гідно вшануємо земляка: [до 160-річ. від дн. народжен. М.Павлика] / В. Кушнірчук // Гуцульський край. – 2013. – 1 берез. – С. 1.
 • Мисюк І. Світло Павликової академії / І. Мисюк // Гуцульський край. – 2003. – 27 верес.
 • Мисюк І. Михайло Павлик — велич Гуцульщини і України // Захід. — 2003. — 2 жовт.
 • Павлик М. Про нашу рідню: [про М. Павлика] // Алкос. – 2003. — № 1. – С. 33-34.
 • Пелипейко І. Родина Павликів в історії Косова / І. Пелипейко // Освітянський вісник. – 2003. – 17 верес.
 • Парипа П. Як М. Павлик черпав наснагу / П. Парипа // Галичина. — 2004. — 27 січ.
 • Шкраб’юк П. Візит дами в сірому (про відносини Е.-Л. Войнич та Михайла Павлика) / П. Шкраб’юк // Наука і суспільство. — 2019. — №7/8. — С. 39-43.
 • Шкраб’юк П. Ідеаліст, який був найбільшим реалістом / П. Шкраб’юк // Дивослово. – 2013. — № 9. – С. 45-49
 • Юсип Д. Ким був Михайло Павлик? / Д. Юсип // Галичина. – 1996. – 25 трав.
Share

3 Replies to “Видатний земляк Михайло Павлик (Пам’ятка читачеві)”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Архів публікацій