Бібліотечна справа в Косівському районі

Історія бібліотечної справи в Косівському районі тісно пов’язана з діяльність українського культурного товариства «Просвіта», яке було  засновано у Львові в 1868 році.

На початку 1890-х років  товариство отримало  можливість відкривати власні читальні, які зіграли важливу роль в освітній роботі.
Першою ж на Косівщині вважається сільська читальня в Нижньому Березові, яка була відкрита в 1855 році. Головою її був отець Долинський. В 1871 році була відкрита хата-читальня в с. Кобаки, яку організували сільські вчителі А. Кропильницький  та М. Колдуняк.

Читальня «Просвіти» в с. Стопчатів була відкрита 24 липня 1892 року. Історичний початок створення бібліотечного обслуговування в с. Космач   припадає на 1898 рік,  в Уторопах – 1902 р.

«Просвіта» існувала в м. Косові вже в 1898 році, а з 1909 року вона охоплювала й інші населені пункти повіту, у 1903 році – в Косові, згодом хати-читальні почали з’являтися в селах району :  Смодна – 1904 р., Великий Рожин – 1905 р., Соколівка – 1906 р., Баня-Березів, Яблунів, Яворів – 1907 р.,  Пістинь – 1910 р., Середній Березів – 1926.

З кожним роком збільшувалось число членів «Просвіти» і відповідно зростала кількість книжок.

Бібліотека в місті Косові, за розповідями старожилів міста та колишніх працівників бібліотеки, була організована восени 1939 року.

Основу книжкового фонду бібліотеки складали книги із книгозбірні товариств «Просвіта» та «Братерство», повітового управління, рільничого товариства та лічниці (курорту) Аполінарія  Тарнавського, книгозбірні Шидловського, які були залишені на той час без власників.

Книги були переважно на польській та єврейській мовах. Українських книжок було дуже мало.

Збиранням книг та формуванням книжкового фонду новоутвореної бібліотеки займався відділ народної освіти, зокрема : Іван Станкевич та Іван Біленчук,  а також їм допомагали активісти «Просвіти».

Бібліотека розмістилася на тодішній вулиці «Ринок» у будинку Райхмана. То було приміщення колишньої корчми-заїзду. Фонд бібліотеки займав три кімнати. Окремо знаходився читальний зал.

Першим завідувачем бібліотеки став Іван Біленчук. Партійними більшовицькими органами району до бібліотеки був прикріплений  цензор, в обов’язки якого входило вилучати з фонду книжки несумісні з комуністичною ідеєю. Першим таким цензором був призначений Колісниченко.

В 1940 році, навесні централізованим призначенням в бібліотеку надійшли книги Укрдержвидаву. В основному це були твори українських класиків та література політичного характеру.

Треба сказати, що бібліотека на той час користувалася популярністю, особливо серед молоді.

Книжкові виставки, обговорення книг, випуски стіннівки, проведення політзанять – ось перелік пропагандистських заходів, що проводила бібліотека. Завідувач бібліотекою керував роботою з ліквідації  неписьменності.

В 1941 році, на час початку війни, коли більшовицька влада   евакуювалася, бібліотека лишилася на місці, завідувач бібліотекою подбав про її збереження. Німецька окупаційна влада розпорядилась перевезти книги в приміщення будинку, де пізніше розташувався музей декоративно-прикладного мистецтва м. Косова. Згодом ці книги були відправлені в Коломийську паперову фабрику для переробки.

В 1944 році, коли Косів було звільнено від німецьких окупантів, відділ освіти відновив своє функціонування. Відновила свою роботу і бібліотека. Знову розпочався збір книг для районної бібліотеки. Бібліотека розташувалася у приміщенні, де сьогодні знаходиться центральна районна бібліотека для дітей  (вул. Незалежності, 54 ).

Завідував бібліотекою Іван Сенкевич.

В 1946 році вже було дві центральні бібліотеки: бібліотека для дорослих читачів і бібліотека для дітей.

Завідувала центральною бібліотекою для дорослих Софія Свинарська, яка мала загальну середню освіту. Дитячою бібліотекою завідувала Марія Ониськів з неповною середньою освітою.

На той час в Косівському районі було створено 15 сільських бібліотек.

Всі завідувачі бібліотек сіл району мали неповну середню освіту, це значить – жодного працівника з бібліотечною освітою.  І тільки в 1947 році в Косівський район Міністерством культури було направлено 2-х спеціалістів, які стали завідувачами обох районних бібліотек.

Центральна районна бібліотека для дорослих була поділена на абонемент і читальний  зал. Бібліотека для дітей займала лише одну кімнату.

Книжковий фонд в бібліотеці для дорослого читача налічував 1500 примірників, а книжковий фонд бібліотеки для дітей – 400.

Читачів у бібліотеці для дорослих нараховувалося приблизно 300. В це число в основному входили  вчителі, лікарі, військовослужбовці та їх діти.

У 1952 році бібліотеці для дорослих читачів виділено окреме приміщення. На сьогоднішній день тут знаходиться районна організація Народного Руху України. Завідувачем бібліотекою для дорослих була призначена  з 1952 року Тетяна Ярошенко (Блінова), випускниця  Ніжинського бібліотечного технікуму. Того часу районна бібліотека знаходилася по вулиці Незалежності, 136. Вона займала  перший поверх житлового будинку : просторий читальний зал площею 25 квадратних метрів, абонемент і книгосховище займали 3 кімнати.

Штат бібліотеки складався з чотирьох працівників : завідувач, зав. читальним залом, бібліотекар, прибиральник.

Приміщення бібліотеки опалювалось дровами, було 4 кахельні печі. Опалення бібліотеки на той час було великою проблемою – видавали наряд на дрова, які заготовляли самі працівники, а дров було так мало, що під час  морозів у читальному залі замерзало чорнило.

Цього року (1952) в штат бібліотеки було введено нову штатну одиницю – завідувач пересувним фондом. На цій посаді працював Кошак Василь, в обов’язки якого входила доставка фонду до віддалених  сіл (на лісопункти, тваринницькі ферми, початкові школи, у ті населені пункти району, де не було шкільних бібліотек).

Мережа бібліотек району на той час складалась із 20 бібліотек, із них  18 сільських, районна бібліотека для дорослих та районна дитяча бібліотека.

Кадри для бібліотек району підбирав, призначав та звільняв районний відділ культури.

Матеріальна база бібліотек була слабкою, більшість з них знаходилась у клубних приміщеннях. Не вистачало стелажів, тому частина книжкового фонду лежала на підлозі.

Згодом комплектування сільських бібліотек було централізоване. Обласний бібліотечний колектор забезпечував книгами бібліотеки через районну бібліотеку.

Центральна районна бібліотека одержувала декілька журналів і газет, у бібліотеку для дітей надходили тільки «Пионерская газета» й журнал «Пионерия».

В читальному залі організовувались обговорення книг. Першим масовим заходом, який пройшов в бібліотеці було-обговорення книги  «Повість про справжню людину». Аудиторія в основному складалася з військовослужбовців і невеликого числа молоді. Згодом до масових заходів почали залучатися читачі.

Методична допомога сільським завідувачам бібліотекам надавались шляхом виїздів районних працівників в села району.

В кінці 1954 року бібліотека перейшла у нове приміщення по вулиці Грушевського 1, в окремий будинок, з великим читальним залом, абонементом, який займав три кімнати.

З кожним роком зростала мережа бібліотек у районі, що вимагало посилення методичного керівництва. Було ліквідовано посаду завідувача пересувним фондом, а замість неї введена посада методиста районної бібліотеки.

Пересувний  фонд пропрацював 4 роки, пізніше у кожному селі були відкриті бібліотеки, а в селах: Кобаки, Рожнів, Яворів були відкриті бібліотеки №2.

В 1956 році районною бібліотекою завідувала Рублевська Анна, а Блінова Тетяна була переведена на посаду завідувача читальним залом районної дитячої бібліотеки з січня 1957 року.

В 1967 році бібліотеку було переведено в приміщення будинку, який до 1939 року належав лікареві Гертнерові – вулиця Незалежності 81., на цей час в бібліотеці працювало 7 працівників. Обслуговували читачів на місцях, в установах та підприємствах міста: ВХО «Гуцульщина», художня спілка, автопідприємство, побуткомбінат та інші.

Косівська районна бібліотека була однією з кращих в області. На її базі проводились обласні семінари, школи передового досвіду. В бібліотеках району проходили практику студенти вищих та середніх спеціальних закладів.

У 1978 році розпочалась централізація бібліотечних установ. Велику роботу в цьому напрямку провела тодішній директор ЦРБ – Дударенко Віра. Їй прийшлося брати на баланс районної бібліотеки всі бібліотечні фонди, створювати нові відділи, приймати на роботу молодих спеціалістів. Так були створені нові відділи : відділ комплектування та обробки літератури, відділ єдиного книжкового фонду і МБА, методичний відділ. Відкривалися нові посади : головні бібліотекарі, старші бібліотекарі, редактор, бібліограф, заступник директора.

Значна увага приділялася навчанню бібліотекарів, підготовці їх до роботи в нових організаційних умовах : проводились семінари, школи професійного навчання, надавалась методична і практична допомога по переобліку та перешифровці фондів ЦБС.

Завідувала на той час бібліотечною системою Марія Андріївна Бієвська, при якій Косівська теж була завжди в числі перших.

В 1991 році було завершено добудову нового двоповерхового приміщення бібліотеки. На другому поверсі розмістили бібліотечну «Світлицю», в якій проводяться масові заходи, а на першому поверсі функціонує відділ комплектування та обробки літератури.

У найбільш кризовий період директором ЦРБ був Радиш Богдан Ілліч, його заслуга в тому, що зумів зберегти бібліотечну систему району, не дозволив ділкам привласнити приміщення бібліотек – це була мужність у час повного знівелювання духовності  та культури.

В 2003 році директором Косівської ЦБС було призначено Семанишина Ярослава Васильовича.

Певні позитивні зміни відбулися у вирішенні ряду питань поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек. Здійснено запобіжні заходи по захисту приміщення центральної бібліотеки від природних катаклізмів : проведено ремонтні роботи по берегоукріпленню, здійснено перекриття даху центральної бібліотеки, реконструйовано систему опалення в центральній  та районній дитячій бібліотеках. Придбано необхідні меблі для структурних підрозділів центральної бібліотеки.

Облаштовано кабінет електронних носіїв інформації. До послуг користувачів 4 комп’ютери, які підключено до мережі Інтернет, сканери, принтери, є електронна пошта.

З 2004 року при ЦРБ було відкрито відділ бібліотечно-масової роботи, метою якого є пропаганда державотворення, українознавства.
В 2006 році було відкрито сектор краєзнавства, який веде тісну співпрацю з освітніми установами, інститутом декоративного та прикладного мистецтва ЛНАМ, НПП «Гуцульщина», товариством ім. Т.Шевченка «Просвіта», громадськими організаціями.
При бібліотеці діють клуби за інтересами «Віч-на-віч», «Цікаві зустрічі», «Знавці», «Ерудит», «Краєзнавець»,  клуб інтелігенції  м. Косова ім. І. Пелипейка .

Основні  напрямки  краєзнавчої  роботи: поглиблене вивчення історії Гуцульщини, ознайомлення з мистецькою, туристичною Косівщиною, її традиціями, звичаями.

В бібліотечній «Світиці» в логічній послідовності змістовно і яскраво обладнано книжково-ілюстративні виставки, які доповнюються етнографічними мотивами декоративно-ужиткового мистецтва, експонуються твори  народних майстрів : вишивані рушники, зразки одягу та речей гуцульського побуту. Тут проводяться зустрічі із письменниками, поетами, митцями, відомими людьми краю, презентації книг, літературно-мистецькі свята, читацькі конференції, години поезії,години мистецтва, засідання клубів за інтересами.

/ Великдень у Косові /
/ Великдень у Косові /

Вже стало доброю традицією організація виставок: «Великдень у Косові» – на якій було представлено великодні  писанки, кошички,  рушники, вітальні листівки, рецепти пасок. Виставка «Сакральна Косівщина» була приурочена Світлому Воскресінню Христовому, а також «Шевченківський барвограй», яка присвячувалася 200-літтю від дня народження Великого Кобзаря, у якій були зібрані твори народних митців та бібліотечних фахівців району, присвячені Т.Г. Шевченку. В рамках роботи виставок бібліотечними  працівниками проведено ряд масових заходів, які сприяють відродженню народних звичаїв, традицій їх збереженню та популяризації.
Нині Косівська ЦРБ – це публічна бібліотека, яка знаходиться в підпорядкуванні Міністерства культури, національностей та релігій України.

Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»  у Косівському районі створено сучасну модель публічної бібліотеки – централізовану бібліотечну систему. Вона складається з центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки та 48 бібліотек-філій.

/ Фото працівників ЦБС 2014 р. /
/ Фото працівників ЦБС 2014 р. /

Сьогодні бібліотека району – це один із найближчих до місцевої громади закладів. Основним завданням книгозбірень є забезпечення доступу жителів населених пунктів району до інформації.

В центральній бібліотеці здійснюється обслуговування користувачів з використанням новітніх технологій. Відвідувачі мають змогу скористатися Інтернетом, електронною поштою, скайпом, копіювальною технікою. В Інтернеті створено сайт Косівської ЦРБ.

Статистичні відомості ( станом на 01.01.2014 р.):

 • Загальна кількість бібліотек усіх видів – 50
 • Публічних – 50
 • Сукупний фонд  бібліотек ЦБС – 593.706 прим.,
 • Кількість відвідувань – 239.659,
 • Книговидача – 621.693,
 • Загальна чисельність користувачів – 31.503,
 • у тому числі дітей шкільного віку – 11.320.

Основними напрямами діяльності бібліотечних закладів району було і залишається якнайповніше задоволення інформаційних, культурних, дозвіллєвих потреб користувачів, а також :

 • Розширення переліку послуг, наближення їх до реальних потреб користувачів;
 • Надання жителям району соціально-значущої інформації;
 • Розвиток нових сучасних технологій, заснованих на комп’ютеризації, розширення переліку додаткових бібліотечних послуг;
 • Активізація роботи по комплектуванню інформаційних ресурсів бібліотек, пошук альтернативних джерел фінансування, наближення  бібліотечно-інформаційних ресурсів до потреб користувачів;
 • Розширення співробітництва та взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, навчальними закладами;
 • Організація дозвілля, психологічна підтримка, профорієнтаційна робота серед дітей та підлітків, виховання здорового способу життя ;
 • Подальший розвиток тем і форм популяризації книг, особливо сучасної української літератури; забезпечення комфортних умов в книгозбірнях, поліпшення їх матеріально-технічної бази;
 • Систематичне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, збереження бібліотечної мережі району, наближення бібліотечної справи в цілому до сучасних вимог.
/ Зустріч з патріархом історичного роману Романом Іваничуком /
/ Зустріч з патріархом історичного роману Романом Іваничуком /

На сьогоднішній день користувачів Косівського району обслуговує 70 кваліфікованих працівників, 19 із них мають повну вищу освіту, а 48 – базову вищу. В травні 2010 року всі бібліотекарі підвищили свою кваліфікацію на обласних курсах підвищення кваліфікації працівників культури. Пріоритетним у діяльності працівників ЦРБ є питання безперервної фахової підготовки бібліотечного персоналу ЦБС, підвищення їх освітнього рівня. Цьому сприяють щомісячні виробничі наради, під час яких відбуваються навчання працівників ЦБС з актуальних питань бібліотечної справи, проводяться огляди фахових видань та нових методичних посібників. При ЦБ діє школа професійної майстерності завідуючих бібліотеками-філіями. Проводяться районні семінари, практикуми, дні та години методичного консультування.

Провідними бібліотеками Косівської ЦБС вважаються бібліотеки селищ Кути, Яблунів, а також сіл : Н. Березів, Кобаки, Старі Кути №1, Пістинь, Космач №1, Яворів №1.

В наш непростий час бібліотечні працівники постійно шукають шляхи вдосконалення своєї роботи, про що свідчать узагальнення досвідів роботи  кращих сільських завідувачів бібліотеками, а саме «Краю мій – золота чарівна сторона» ( Юревич М.П., завідувач Кутської селищної бібліотеки), «Космацька писанка» (Рибчук Г. І., завідувач  Космацької б-ки №1), «Стежинкою в гори, у рідні простори, у світ чарівної краси» (Григорчук І. І., завідувач Яворівської б-ки №1).

Вищезгадані бібліотеки є тими підвалинами, на яких зводиться простір культурного суспільства сіл. Ці люди завжди готові до змін, нововведень задля користувача. Творчий підхід до своєї праці, вміння спілкування з людьми, бажання допомогти кожному, хто прийшов до бібліотеки – це і є  їх професійне кредо.

/  Кутська бібліотека-філія – зустріч з творчими людьми Косівщини /
/ Кутська бібліотека-філія – зустріч з творчими людьми Косівщини /

До таких фахівців відноситься Юревич Марія Петрівна, завідувач бібліотеки-філіалу с-ща Кути. Для Марії Петрівни бібліотека – це древня і вічно жива оселя розуму, у якій вона є справжньою господинею майже 45 років. Вона є досвідчений спеціаліст та наставник для бібліотечних працівників району.  Книжковий фонд бібліотеки налічує 26.891 примірників друкованої продукції, щорічно працівники бібліотеки обслуговують 1.400 користувачів. Особливу увагу Марія Петрівна приділяє краєзнавчій роботі, адже краєзнавство в наш час – це неоцінений скарб, який допомагає формувати духовні цінності народу, розвивати його культуру, виховувати у підростаючого покоління національну гідність. З цією метою в бібліотеці дбайливо, з фантазією і любов’ю своїми руками оформила розгорнутий краєзнавчий куток «Гуцульщина – золотий чарівний край», який містить в собі такі літературні виставки :

 • «Квітни талантами земле моя»;
 • «Селище моє, для мене ти єдине»;
 • «Загублених скарбів віднайдена перлина»;
 • «Карпати – чарівний зелений дивосвіт».

Більше десяти років при Кутській селищній бібліотеці  працює клуб «Яскиня», який популяризує звичаї, традиції, історичне минуле нашого краю. Клуб об’єднує людей творчих, різного віку і різних професій. Засідання клубу проводяться у формі творчих вечорів, вечорниць, посиденьок, зустрічей з цікавими людьми, презентацій  книг, родинних свят, фольклорних експедицій, ярмарок творчості, годин краєзнавства.

Кутська бібліотека виборола гран-прі в обласному конкурсі «Краща сільська бібліотека 2011 року», працівників бібліотеки тішить, що їхню ефективну інформаційну та просвітницьку діяльність було відзначено на обласному рівні.

Такі ж теплі і щирі слова можна сказати  про завідувача бібліотекою-філіалом с. Нижній Березів Вітковіцьку Ганну Василівну, це – висококваліфікований, вмілий організатор бібліотечної ниви. Всі свої знання і  енергію Ганна Василівна віддає користувачам книгозбірні, яких налічується більше 500. Бібліотекар знає, що кожний з них входить у світ знань, у світ прекрасного, у світ духовного через бібліотеку. Адже від нього залежить якого гарту духовність буде закладена в них, з якими почуттями, з яким світоглядом молоді люди крокуватимуть у своєму житті. Тому з високою вимогливістю та відповідальністю ставиться до своєї роботи. Читацькі запити виконує швидко, професійно і бездоганно, за що користується повагою у читачів та громадськості села.

БІБЛІОТЕКИ КОСІВЩИНИ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИКИ:

 • Мудрицька А. Наша бібліотека найкраща : [ Кутська бібліотека-філіал виграла гран-прі в обл. конкурсі «Найкраща сільська бібліотека 2011 р. ] / А. Мудрицька // Гуцул. край. – 2012 . – 27 січ. С. 8
 • Лазорик Р. Бібліотека-центр дозвілля у селі : [ Б-ка с. Ст. Кути №2 ] / Р. Лазорик // Гуцул. край. – 2014 . – 29 черв. – С.8
 • Сіреджук Г. Олекса Новаківський і його мистецькі студії у Космачі : до 140-р. від д.н. : [ Година мистецтва у б-ці №1 с. Космач ] / Г. Сіреджук // Гуцул. край. – 2012. – 29 черв. – С.5
 • Романчич Г. Підтримаймо сільські бібліотеки : громадські слухання : [ у б-ці с. С.Березова ] / Гуцул. край. – 2012. – 6 лип. – С. 8
 • Микитин Л. Чергова зустріч : [ семінар бібліотекарів р-ну та зустріч з письмен. Я. Ткачівським ] / Л. Микитин // Гуцул. край. – 2012. – 23 листоп. -С. 8
 • Костюк М. Поєдинок зі СНІДом: [ б-ка с-ща Яблунів ] / М. Костюк // Гуцул. край. – 2013. – 11 січ. – С.8
 • Безпалова Л. Фотоальбом француза про Космач : [ презентація фотоальбому «Гуцули» у б-ці №1 с. Космач ] / Гуцул. край. – 2013. – 1 лют. – С. 1,2
 • Сав’юк О. Дихаємо рідною мовою : [ свято рідної мови у б-ці с. Стопчатова ] / О. Сав’юк // Гуцул. край. – 2013. – 5 квіт.- С. 9
 • Тимофійчук Я. Зустріч з поезією: [ зустріч з письмен. родиною Лазаруків ] / Я. Тимофійчук // Гуцул. край. – 2013. – 5 квіт. – С. 5
 • Гуралюк П. «Великдень у Косові» : [ виставка великодніх атрибутів у ЦРБ ] / П. Гуралюк // Гуцул. край. – 2013. – 19 квіт. – С. 1,8
 • Кікоть Г. Вшановуємо і прославляємо : [ засідання клубу інтелігенції присв. 125-р. від д.н. М.Капія ] / Г.Кікоть // Гуцул. край. – 2013. – 14 черв. – С. 8
 • Гуралюк П. «Гуцульщина  у Львові» : [ презентація кн. у ЦРБ ] / П. Гуралюк // Гуцул. край. – 2013. – 7 черв. – С. 9
 • Москалюк І. Великі права для маленьких людей : [ брейн-ринг у б-ці с. Баня-Березів до Дня захисту дітей ] / І. Москалюк // Гуцул. край. – 2013. – 21 черв. С. 8
 • Тимофійчук Я. Цінний подарунок : [ ЦРБ отримала кн. в подарунок від Корпусу Миру (США) ] / Я. Тимофійчук // Гуцул. край. – 2013. – 20 верес. – С. 9
 • Гуралюк П. Будитель народних душ : [ конференція до 160-р. від д.н. М. Павлика у ЦРБ ] / П. Гуралюк // Гуцул. край. – 2013. – 27 верес. – С. 12
 • Пожоджук Д. Григорій Смольський повертається до Космача : [ урочистості присвяч. 120р. від д.н. Г.Смольського ] / Д.
 • Пожоджук // Гуцул.край. – 2014. – 14 лют. – С.9
 • Тимофійчук Я. Шевченківський барвограй : [ виставка до 200-літ. Кобзаря у ЦРБ ] / Я. Тимофійчук // Гуцул. край. – 2014. – 7 берез. – С. 9
 • Глібчук В. Шевченківський пленер на косівському Майдані : [ флеш-моб з декламування поезії Т. Шевченка ] // Гуцул. край. – 2014. – 9 трав. – С. 8
 • Гавука П. Дмитро Павличко : Я прошу проголосувати за Петра Порошенка ! : передвиборча зустріч / П. Гавука // Гуцул. край. – 2014. – 23 трав. – С. 9
 • Глібчук В. 85-річний ювілей патріарха історичного роману : [ Р. Іваничука в б-ці с. Трач ] // Гуцул. край. – 2014. – 13 черв. – С. 12
Share

Comments are closed.

Архів публікацій